Civilisationens grund vilar på fungerande ekosystem som levererar rent vatten, näringsrik mat och ett stabilt klimat.  Microbe Factory producerar och säljer mikrobiella produkter som samverkar och förstärker dessa livsviktiga ekosystemtjänster.

Microbe Factory produktöversikt

RHIZOFERM

VÄXTNÄRING OCH BIOSTIMULANT
Microbe Factory Rhizoferm är en mikrobiell biostimulant och fermenterad växtnäring i ett. Rhizoferm återför både naturligt miniraliserad näring och enerig till odlingsjorden. Levande fotosyntesbakterier i näringen fixerar  CO2 och kväve. Tillsammans med andra probiotiska jordmikrober producerar de en mängd bioaktiva ämnen som stimulerar tillväxten bland dessa: rothormoner, antioxidanter, vitaminer, enzymer, organiska syror & aminosyror

RHIZOFERM 1

RhizoFerm 1 är en komplex stamkultur av tillväxtstimulerande rhizosfär (PGPR) mikrober. Produkten aktiveras med 5% RhizoFerm 1 + 5 % eko rörsockermelass i +38º C  avklorerat vatten. Fermentationsprocessen är 7 dagar. Den aktiverade produkten kan användas direkt i odling som en biostimulant eller för att fermentera färska organiska rester till en fermenterad växtnäring i fast eller flytande form.

RHIZOFERM A

RhizoFerm A är ett komplext konsortium av tillväxtstimulerande rhizosfär (PGPR) mikrober. Preparatet är aktiverat och färdigt för att användas direkt i odling som en biostimulant, eller för att fermentera färska organiska rester till en fermenterad växtnäring i fast eller flytande form.

HYDROFERM

HydroFerms regenerativa vattenteknik, RWT, används för att behandla vattensystem med eutrofieringsproblem. Fotosyntesbakterien, Rhodopsedomonas Palustris, har en central roll eftersom den kan bryta ned organiskt material utan att förbruka syre. Detta samtidigt som den  i en anaerob bottenmiljö motverkar metangasbildning och bryter ned svavelväte. R.palustris och ett utvalt konsortium av fermentationsmikrober har ympats in i lerbollar. Dessa fungerar som spridningskolonier som steg för steg omsätter och motverkar en hög organisk belastning i vattensystem.

ENSIFERM

Microbe Factory EnsiFerm är ett komplext konsortium av levande mjölksyrebakterier som producerar en mängd probiotiska bioaktiva och hälsofrämjande ämnen, bland dessa: antioxidanter, vitaminer, enzymer, organiska syror & aminosyror. EnsiFerm gynnar en god tarmflora och stärker immunförsvaret och djurhälsan. Som fodertillskott motverkar produkten värmegång, rötning & oxidation och ger ett foder med lång hållbarhet. EnsiFerm ger ett stabilt resultat som ensileringsmedel eftersom de aktiva mikroberna snabbt styr processen i rätt riktning och samtidigt motverkar patogena arter.

AVEFERM

Microbe Factory AveFerm består av ett komplext konsortium av levande mjölksyre­bakterier som producerar en mängd probiotiska & bioaktiva hälsofrämjande ämnen. bland dessa: antioxidanter, vitaminer, enzymer, organiska syror & aminosyror. AveFerm gynnar en god tarmflora och stärker immunförsvaret och djurhälsan. Foderutnyttjandet förbättras genom mikrobernas förmåga att frigöra näring och energi ur fodret.

ECTOVIT

ANVÄNDNING & EFFEKTER
Applicerandet av ECTOVIT® i samband med plantering ger träd möjlighet att växa och utvecklas i enlighet med sin maximala potential, uthållig näringstillförsel, minskad risk för att växten dör i samband med att den flyttas, bättre resistens mot torka och salter, minskat behov av gödning och ökad resistens mot miljöbaserad stress.

TURF COMP

En produkt utvecklad för komplex behandling av alla typer av gräsytor. Utvecklad med tre unika, aktiva komponenter som representerar en överkomlig och långsiktig behandling av ditt gräs som håller i längden.

SYMBIVIT

Tillväxtskapande mykorrhizasvampar för de flesta blommor, träd och gräs

ANVÄNDNING & EFFEKTER

Tillämpningen av SYMBIVIT® vid plantering ger växten möjlighet att växa och utvecklas i enlighet med sin maximala potential, ökar näringstillförsel, minskad risk för att växten dör i samband med att den flyttas, bättre resistens mot torka och salter, minskat behov av gödning och ökad resistens mot miljöbaserad stress. Användningen minskar även sårbarheten för rotpatogener.

RHODOVIT

Tillväxtskapande mykorrhizasvampar för surjordsväxter.

ANVÄNDNING & EFFEKTER

Tillämpningen av RHODOVIT® vid plantering ger växten möjlighet att växa och utvecklas i enlighet med sin maximala potential, uthållig näringstillförsel, minskad risk för att växten dör i samband med att den flyttas, bättre resistens mot torka och salter, minskat behov av gödning och ökad resistens om så kallad miljöbaserad stress. En minskad sårbarhet för rotpatogener. RHODOVIT kan kombineras med gödsel som CONAVIT för bättre resultat.

Vi repesenterar Tainio Biologicals

Taino Biologicals är USA:s ledande bolag beträffande komplexa mikrobiella preparat för lantbruk, odling, golf & miljöteknik. För mer information se här: www.tainio.com

Vi repesenterar Symbiom Ltd

Symbiom Ltd grundades 1999 i Tjeckien.  Företaget är inriktat på forskning, utveckling, produktion och tillämpning av produkter baserade på biologiska ekosystemtjänster i stället för kemiska gödningsmedel. Symbiom är ett av få företag i världen som producerar mykorrhiza av högsta kvalitet. Tack vare vårt teamet där även Kjell Hedberg ingår kan expertforskare över hela världen utveckla state of the art produkter som används framgångsrikt både i Europa och världen över.
 
Vårt företag är medgrundare av Federation of European Mycorrhizal Fungi Producers Firma (FEMFiP), vilket innebär att alla våra produkter är föremål för granskning av internationella experter och måste uppfylla strikta kvalitetskriterier. Symbiom är även det enda företaget i världen som framgångsrikt kan producera en mykorrhizaprodukt för ericaceous växter som Rhododendron, azalea, ljung, blåbär. 
 
Vi är även länkade till IMS, International Mycorrihza Society som grundades 1999.