ENSIFERM

Ensiferm är en komplex mjölksyrakultur som även innehåller probiotiska metaboliter från eko mungbönor. Dessa är rika på antioxidanter, vitaminer och enzymer som stärker djurhälsan.

Microbe Factory EnsiFerm är ett komplext konsortium av levande mjölksyrebakterier som producerar en mängd probiotiska bioaktiva och hälsofrämjande ämnen, bland dessa: antioxidanter, vitaminer, enzymer, organiska syror & aminosyror. EnsiFerm gynnar en god tarmflora och stärker immunförsvaret och djurhälsan. Som probiotiskt tillskott motverkar produkten varmgång, rötning & oxidation och ger ett foder med lång hållbarhet. EnsiFerm ger ett stabilt resultat som ensileringsmedel eftersom de aktiva mikroberna snabbt styr processen i rätt riktning och samtidigt motverkar patogena arter.

Så här kan du använda EnsiFerm:

Använd EnsiFerm som ensilagemedel så här:

Spraya ut mikroberna direkt i vid vallskörden, dvs i slåtterkrossen eller med spruta direkt efter. Detta för att motverka varmgång och optimera foderkvalitén

TS 20 – 55%

1 L per rundbal (700 kg) i normalfallet (=1,4 L per 1000 kg)
Pris per 1000 kg = 42 kr ex moms & frakt

TS över 55%

Om vallen har en TS på över 55% så tillförs 2 L EnsiFerm + 2 L vatten per 700 kg bal. Vill man höja effektiviteten ytterligare så tillför man även 1 dl eko rörsockermelass per 4 L färdigblandad lösning
Pris per 1000 kg = 84 kr ex moms & frakt

Innehåll:

Mjöljsyrebakterier: Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei, L. acidophilus, L. rhamnosus, L. lactis, Streptococcus thermophilus, Lactococcus lactis, Leuconostoc pseudomesenteorides

Jästsvamp: Saccharomyecs cervisiae,

Actinobakteria: Bififobacterium animalis, B. lactis, B. longum, Cellulomonas fimi, Micrococcus luteus

Giva: ca 2L / ton grönmassa
Förvaring: frostfritt, svalt  & mörkt, ej över + 30º C
Hållbarhet: 1 år från datummärkning

Produkten är tillåten att använda i ekologisk produktion enligt Rådets förordning (nr) 834/2007 samt kommisionens förordning (EG) nr 889/2008). Granskning av produkten är utförd av Kiwa Sverige AB