Michael_Dohlon

Michael Dohlon
Försäljning sportytor

Tel: 070 286 44 42
E-mail: michael@microbefactory.com

Lena_Microbe_Factory

Lena Olsson
Försäljning grönytor

Tel: 076 050 55 20
E-mail: lena@microbefactory.com

Claes_Nordfeldt_Microbe_Factory

Claes Nordfeldt
Försäljning lantbruk

Tel: 070 204 64 63
E-mail: claes@microbefactory.com

JanRöed _ högupplöstbeskuren

Jan Röed
Mikrobiell odlingsteknik, Miljö- & kretsloppsteknik

Tel: 073 949 75 44
E-mail: jan@microbefactory.com

unnamed-3

Ronald Jildmalm
Projektledare

Tel: 070 785 87 09
E-mail: ronald@microbefactory.com

svampen

Kjell Hedberg
Mykorrhizamykolog
Forskning, Mycelteori, inventering, inokulering, trädspecialist, kvalitetsäkring och analys.

Tel: 070 461 96 84
E-mail: kjell@microbefactory.com

raggelågupplöst

Ragnar Samuelsson
Produktion och logistik

Tel: 070 445 17 88
E-mail: ragnar@microbefactory.com