Våra projekt

Vi samverkar med Stiftelsen Regenerativa Ekosystem och projektet Carbon Capture farm

farmland-meadow-field-801817_2_circular_600

Carbon Capture Farm​

Att lagra kol och kväve i odlingsjorden är en win-win strategi för lantbrukaren och klimatet

Hängboken-2021_circular_600

Hängboken Malmö Stad

Hängboken i Margistratparken var ett av våra första projekt åt Malmö stad.

Gais_circular_600

GAIS Fotboll

GAIS naturgräsplan har under fler år haft problem med låg tillväxt och sjukdomsalstrande patogener som  angriper gräset.

Rödekarna_circular_600

Rödekarna i Blå parken

Inokulering av Mykorrhiza