Projekt: Rödekarna i Blå parken

 

Rödekarna i Blå parken


Problemet
Ett antal Rödekar flyttades 2017 till en uppsamlingsplats från den yta som skulle bli en del av den nya stadsparken i Upplands väsby – Blå Parken. Våren 2018 var träden i så dåligt skicka att något måste göras för att de 30åriga träden inte skulle dö.

Lösningen
Kjell Hedberg rotinventerades träden på försommaren 2018 och efter ett antal analyser så inokulerades ekarna med Ectovit. Ett år senare flyttades ekarna till Blå parken och samtidigt stödinokulerades träden en gång till. Hösten 2021 har rödekarna utvecklats bra och kommer att stå i parken under lång tid tack vara sina mycel.

 

Före inokulering av Mykorrhiza
Efter inokulering av Mykorrhiza

För mer information om regenerativ skötsel av grönytor kontakta oss:

Mykorrhizamykolog:
Kjell Hedberg
070 461 96 84
kjell@microbefactory.com

Expertrådgivare mikrobiell odlingsteknik:
Jan Röed
073 949 75 44
jan@microbefactory.com