HYDROFERM

Fermenterade Spridningskolonier

HydroFerms regenerativa vattenteknik, RWT, används för att behandla vattensystem med eutrofieringsproblem. Fotosyntesbakterien, Rhodopsedomonas Palustris, har en central roll eftersom den kan bryta ned organiskt material utan att förbruka syre. Detta samtidigt som den  i en anaerob bottenmiljö motverkar metangasbildning och bryter ned svavelväte. R.palustris och ett utvalt konsortium av fermentationsmikrober har ympats in i lerbollar. Dessa fungerar som spridningskolonier som steg för steg omsätter och motverkar en hög organisk belastning i vattensystem.

Innehåll: 

Mikrobiellt konsortiu bestående av:

Rhodopseudomonas palustris, Rhodospirillum rubrum, Azospilrillum brasilense, A. lipoferum, Azotobacter chroococcum, A. paspali, A. vinelandii, Bacillus amyloliquefaciens, B. atrophaeus, B. licheniformis, B. megaterium, B. pumilus, B. subtilis, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei, L. acidophilus, L. rhamnosus, L. lactis,  Lactococcus lactis, Streptococcus thermophilus, Leuconostoc pseudomesenteorides, Saccharomyecs cervisiae, Pseudomonas putid (fixerar kväve), Pseudomonad flourescens, Bififobacterium animalis, B. lactis, B. longum, Cellulomonas  fimi, Micrococcus luteus, Arthrobacter globiformis,  Brevibacillus brevis,  Phanerochaete chrysosporium, Streptomyces griseus, Thrichoderma reesei

Förvaring: frostfritt, svalt & mörkt, ej över +30º C