RHODOVIT

Tillväxtskapande mykorrhizasvampar för surjordsväxter.

ANVÄNDNING & EFFEKTER

Tillämpningen av RHODOVIT® vid plantering ger växten möjlighet att växa och utvecklas i enlighet med sin maximala potential, uthållig näringstillförsel, minskad risk för att växten dör i samband med att den flyttas, bättre resistens mot torka och salter, minskat behov av gödning och ökad resistens om så kallad miljöbaserad stress. En minskad sårbarhet för rotpatogener. RHODOVIT kan kombineras med gödsel som CONAVIT för bättre resultat.

Lämplig för:

Ericaceous-växter, särskilt för rhododendron, azalea, ljungarter, tranbär och blåbär.