ECTOVIT

Tillväxtskapande mykorrhizasvampar för träd och buskar.

ANVÄNDNING & EFFEKTER

Applicerandet av ECTOVIT® i samband med plantering ger träd möjlighet att växa och utvecklas i enlighet med sin maximala potential, uthållig näringstillförsel, minskad risk för att växten dör i samband med att den flyttas, bättre resistens mot torka och salter, minskat behov av gödning och ökad resistens mot miljöbaserad stress. 

 

Lämplig för:

Majoriteten av barrträd och buskar som exempelvis tall, gran, douglas-gran, lärkträd och cederträd – En del bredväxande lövträd som bok, ek, hasselnöt, björk, poppel och pil 

Storlekar av förpackning: 100gr, 300gr, 3kg