SYMBIVIT

Tillväxtskapande mykorrhizasvampar för de flesta blommor, träd och gräs

ANVÄNDNING & EFFEKTER

Tillämpningen av SYMBIVIT® vid plantering ger växten möjlighet att växa och utvecklas i enlighet med sin maximala potential, ökar näringstillförsel, minskad risk för att växten dör i samband med att den flyttas, bättre resistens mot torka och salter, minskat behov av gödning och ökad resistens mot miljöbaserad stress. Användningen minskar även sårbarheten för rotpatogener.

Lämplig för:

  • Majoriteten av blommor (rosor, geranium, petunior osv), krypväxter, inomhuskrukväxter och grönsaker.
  • Alla fruktträd, olivträd och palmer.
  • De flesta prydnadsbarrträd inklusive thuja, idegran, enbär, cypress, chamaecyparis, taxodium, araucaria, ginkgo osv. Vissa lövträd inklusive lönn, ask, al, rönn och kornellväxter.

Storlekar av förpackning: 150gr, 750gr, 3kg, 10kg, 20 kg, 750kg

Det finns flera sätt som AMF-Mykorrhiza (Symbivit) hjälper växter att absorbera vatten från substratet. AMF-svamphyfer växer in i substratet och skapar en skelettstruktur för att hålla primära substratet samman genom biomassatillväxt. Markstrukturen och dess porositet är viktiga faktorer för vattenretention, särskilt under den torra säsongen. AMF-hyferna kan också förändra det hormonella informationsflödet från växtrötter till skott och påverka stomatresponserna när vattenpotentialen sänks i substratet. Det finns studier som påvisar att svampmycelen hjälper växter att öka näringsupptagningen under miljöstress under extremt torra förhållanden genom att öka den hydrauliska konduktiviteten i rötterna