PRODUKTER

Civilisationens grund vilar på fungerande ekosystem som levererar rent vatten, näringsrik mat och ett stabilt klimat.  Microbe Factory producerar och säljer mikrobiella produkter som samverkar och förstärker dessa livsviktiga ekosystemtjänster.

Vi repesenterar Tainio Biologicals

Taino Biologicals är USA:s ledande bolag beträffande komplexa mikrobiella preparat för lantbruk, odling, golf & miljöteknik. För mer information se här :https://www.tainio.com

Vi repesenterar Symbiom Ltd

Symbiom Ltd grundades 1999 i Tjeckien.  Företaget är inriktat på forskning, utveckling, produktion och tillämpning av produkter baserade på biologiska ekosystemtjänster i stället för kemiska gödningsmedel. Symbiom är ett av få företag i världen som producerar mykorrhiza av högsta kvalitet. Tack vare vårt teamet där även Kjell Hedberg ingår kan expertforskare över hela världen utveckla state of the art produkter som används framgångsrikt både i Europa och världen över.
 
Vårt företag är medgrundare av Federation of European Mycorrhizal Fungi Producers Firma (FEMFiP), vilket innebär att alla våra produkter är föremål för granskning av internationella experter och måste uppfylla strikta kvalitetskriterier. Symbiom är även det enda företaget i världen som framgångsrikt kan producera en mykorrhizaprodukt för ericaceous växter som Rhododendron, azalea, ljung, blåbär. 
 
Vi är även länkade till IMS, International Mycorrihza Society som grundades 1999.

RHIZOFERM

VÄXTNÄRING OCH BIOSTIMULANT

Microbe Factory Rhizoferm är en mikrobiell biostimulant och fermenterad växtnäring i ett. Rhizoferm återför både naturligt miniraliserad näring och enerig till odlingsjorden. Levande fotosyntesbakterier i näringen fixerar  CO2 och kväve. Tillsammans med andra probiotiska jordmikrober producerar de en mängd bioaktiva ämnen som stimulerar tillväxten bland dessa: rothormoner, antioxidanter, vitaminer, enzymer, organiska syror & aminosyror

Rhizoferm
Rhizoferm1

RHIZOFERM 1

RhizoFerm 1 är en komplex stamkultur av tillväxtstimulerande rhizosfär (PGPR) mikrober. Produkten aktiveras med 5% RhizoFerm 1 + 5 % eko rörsockermelass i +38º C  avklorerat vatten. Fermentationsprocessen är 7 dagar. Den aktiverade produkten kan användas direkt i odling som en biostimulant eller för att fermentera färska organiska rester till en fermenterad växtnäring i fast eller flytande form. 

RHIZOFERM A

RhizoFerm A är ett komplext konsortium av tillväxtstimulerande rhizosfär (PGPR) mikrober. Preparatet är aktiverat och färdigt för att användas direkt i odling som en biostimulant, eller för att fermentera färska organiska rester till en fermenterad växtnäring i fast eller flytande form. 

RhizofermA
Hydroferm

HYDROFERM

HydroFerms regenerativa vattenteknik, RWT, används för att behandla vattensystem med eutrofieringsproblem. Fotosyntesbakterien, Rhodopsedomonas Palustris, har en central roll eftersom den kan bryta ned organiskt material utan att förbruka syre. Detta samtidigt som den  i en anaerob bottenmiljö motverkar metangasbildning och bryter ned svavelväte. R.palustris och ett utvalt konsortium av fermentationsmikrober har ympats in i lerbollar. Dessa fungerar som spridningskolonier som steg för steg omsätter och motverkar en hög organisk belastning i vattensystem. 

ENSIFERM

Microbe Factory EnsiFerm är ett komplext konsortium av levande mjölksyrebakterier som producerar en mängd probiotiska bioaktiva och hälsofrämjande ämnen, bland dessa: antioxidanter, vitaminer, enzymer, organiska syror & aminosyror. EnsiFerm gynnar en god tarmflora och stärker immunförsvaret och djurhälsan. Som fodertillskott motverkar produkten värmegång, rötning & oxidation och ger ett foder med lång hållbarhet. EnsiFerm ger ett stabilt resultat som ensileringsmedel eftersom de aktiva mikroberna snabbt styr processen i rätt riktning och samtidigt motverkar patogena arter.

Ensiferm

ECTOVIT

Tillväxtskapande mykorrhizasvampar för träd och buskar.

ANVÄNDNING & EFFEKTER

Applicerandet av ECTOVIT® i samband med plantering ger träd möjlighet att växa och utvecklas i enlighet med sin maximala potential, uthållig näringstillförsel, minskad risk för att växten dör i samband med att den flyttas, bättre resistens mot torka och salter, minskat behov av gödning och ökad resistens mot miljöbaserad stress. 

Lämplig för:

Majoriteten av barrträd och buskar som exempelvis tall, gran, douglas-gran, lärkträd och cederträd – En del bredväxande lövträd som bok, ek, hasselnöt, björk, poppel och pil 

Storlekar av förpackning

100gr, 300gr, 3kg

TURF COMP

En produkt utvecklad för komplex behandling av alla typer av gräsytor. Utvecklad med tre unika, aktiva komponenter som representerar en överkomlig och långsiktig behandling av ditt gräs som håller i längden.
 

 EFFEKTER

Den första komponenten är en komplex framtagen flora av AMF svampar som skapar Mykorrhiza med gräsrötterna. De säkerställer bättre näringsupptag till gräset, tar upp vatten från den djupare delen av jorden, hjälper till att förhindra erosion och förbättrar motståndskraften mot miljöbelastning som torka och skyddar gräset mot rotsjukdomar.
 
Den andra delen av TURFCOMP® är ett långsiktigt och långsamt upptag av en unik näringssubstrat tillverkat av 100% naturliga ingredienser. 
 
Den tredje komponenten är en superabsorberande granulerad gelé som kan fånga upp och frigöra markfukt upprepade gånger. Det absorberar vatten när det är rikligt i jorden och släpper sedan ut det till rötterna när den omgivande jorden torkar ut. Gelén stannar i jorden i flera år och bryts sedan ned naturligt och lämnar inga rester. Detta för att ge din gräsyta bästa möjliga styrka.

Lämplig för:

Alla typer av gräsytor

Storlekar av förpackning

3kg, 10kg, 20kg, 750kg.

SYMBIVIT

Tillväxtskapande mykorrhizasvampar för de flesta blommor, träd och gräs

ANVÄNDNING & EFFEKTER

Tillämpningen av SYMBIVIT® vid plantering ger växten möjlighet att växa och utvecklas i enlighet med sin maximala potential, ökar näringstillförsel, minskad risk för att växten dör i samband med att den flyttas, bättre resistens mot torka och salter, minskat behov av gödning och ökad resistens mot miljöbaserad stress. Användningen minskar även sårbarheten för rotpatogener. 

Lämplig för:

 • Majoriteten av blommor (rosor, geranium, petunior osv), krypväxter, inomhuskrukväxter och grönsaker.

• Alla fruktträd, olivträd och palmer.

• De flesta prydnadsbarrträd inklusive thuja, idegran, enbär, cypress, chamaecyparis, taxodium, araucaria, ginkgo osv. Vissa lövträd inklusive lönn, ask, al, rönn och kornellväxter.

Storlekar av  förpackning

 150gr, 750gr, 3kg, 10kg, 20 kg, 750kg

Det finns flera sätt som AMF-Mykorrhiza (Symbivit) hjälper växter att absorbera vatten från substratet. AMF-svamphyfer växer in i substratet och skapar en skelettstruktur för att hålla primära substratet samman genom biomassatillväxt. Markstrukturen och dess porositet är viktiga faktorer för vattenretention, särskilt under den torra säsongen. AMF-hyferna kan också förändra det hormonella informationsflödet från växtrötter till skott och påverka stomatresponserna när vattenpotentialen sänks i substratet. Det finns studier som påvisar att svampmycelen hjälper växter att öka näringsupptagningen under miljöstress under extremt torra förhållanden genom att öka den hydrauliska konduktiviteten i rötterna

RHODOVIT

Tillväxtskapande mykorrhizasvampar för surjordsväxter. 

ANVÄNDNING & EFFEKTER

Tillämpningen av RHODOVIT® vid plantering ger växten möjlighet att växa och utvecklas i enlighet med sin maximala potential, uthållig näringstillförsel, minskad risk för att växten dör i samband med att den flyttas, bättre resistens mot torka och salter, minskat behov av gödning och ökad resistens om så kallad miljöbaserad stress. En minskad sårbarhet för rotpatogener. RHODOVIT kan kombineras med gödsel som CONAVIT för bättre resultat. 

Lämplig för:

Ericaceous-växter, särskilt för rhododendron, azalea, ljungarter, tranbär och blåbär.

 

Storlekar av förpackning

100gr, 300gr, 3kg

– I odling & lantbruk bygger våra produkter en god jordstruktur genom inlagring av kol & kväve – det ger odlingssystem som kan hålla mer vatten, näring & luft – en förutsättning i ett förändrat klimat med mer extrema väderhändelser. Dessa resilienta odlingssytem läcker inte närsalter till omgivande vattensystem som dagens agrokemiska lantbruk.

 

– Organiska restprodukter som gödsel, grönmassa, matavfall  kan förädlas till en klimatsmart växtnäring  i fast eller  flytande form. En cirkulär teknik som skapar negativa utsläpp i odling & lantbruk.

 

– I eutrofierade vattensystem kan nedbrytningen av organiskt material påskyndas samtidigt som rötningen i anaeroba bottenmiljöer motverkas. Tekniken motverka metangas & svavelvätebildningen. Samma metoden kan optimera vattenkvalitén och upprätthålla goda syrenivåer i vattenbruk.

 

– I sanering av kontaminerad jord kan PCB, petrokemiska ämne, organiska bekämpningsmedel etc brytas ned.

 

– I djurhållning kan djurhälsan & foderkvalitén optimeras med naturliga och bioaktiva mikrobiella produkter.