RhizoFerm 1 är en komplex stamkultur av tillväxtstimulerande rhizosfär (PGPR) mikrober. Produkten aktiveras med 5% RhizoFerm 1 + 5 % eko rörsockermelass i  +38º C rent vatten (avklorerat). Fermentationsprocessen är 7 dagar. Den aktiverade produkten kan användas direkt i odling som en biostimulant eller för att fermentera färska organiska rester till en fermenterad växtnäring i fast eller flytande form. 

Innehåll: 

Levande rhizosfärmikrober: 

Kväve- och CO2 fixerande fotosyntesbakterier: Rhodopseudomonas palustris, Rhodospirillum rubrum 

Kvävefixerande bakterier: Azospilrillum brasilense, A. lipoferum, Azotobacter chroococcum, A. paspali, A. vinelandii, Bacillus amyloliquefaciens, B. atrophaeus, B. licheniformis, B. megaterium, B. pumilus, B. subtilis                                                 

Mjöljsyrebakterier: Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei, L. acidophilus, L. rhamnosus, L. lactis, Streptococcus thermophilus, Lactococcus lactis, Leuconostoc pseudomesenteorides                                                                                                                                                          

Jästsvamp: Saccharomyecs cervisiae,                                                                                                                        

Gramnegativa Bakterier:  Pseudomonas putid (fixerar kväve), Pseudomonad flourescens, 

Actinobakteria: Bififobacterium animalis, B. lactis, B. longum, Cellulomonas  fimi, Micrococcus luteus               

Andra tillväxtstimulerande PGPR mikrober: Arthrobacter globiformis,  Brevibacillus brevis,  Phanerochaete chrysosporium, Streptomyces griseus, Thrichoderma reesei

Förvaring: frostfritt, svalt & mörkt, ej över +30º C

Hållbarhet: 1 år från datummärkning

Produkten är tillåten att använda i ekologisk produktion enligt Rådets förordning (nr) 834/2007 samt kommisionens förordning (EG) nr 889/2008). Granskning av produkten är utförd av Kiwa Sverige AB