Microbe Factory Rhizoferm är en mikrobiell biostimulant och fermenterad växtnäring i ett. Rhizoferm återför både naturligt miniraliserad näring och enerig till odlingsjorden. Levande fotosyntesbakterier i näringen fixerar  CO2 och kväve. Tillsammans med andra probiotiska jordmikrober producerar de en mängd bioaktiva ämnen som stimulerar tillväxten bland dessa: rothormoner, antioxidanter, vitaminer, enzymer, organiska syror & aminosyror

Innehåll: Fermenterade gröna restprodukter, eko rörsockermelass

Levande rhizosfärmikrober: 

Kväve- och CO2 fixerande fotosyntesbakterier: Rhodopseudomonas palustris, Rhodospirillum rubrum 

Kvävefixerande bakterier: Azospilrillum brasilense, A. lipoferum, Azotobacter chroococcum, A. paspali, A. vinelandii, Bacillus amyloliquefaciens, B. atrophaeus, B. licheniformis, B. megaterium, B. pumilus, B. subtilis                                                 

Mjöljsyrebakterier: Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei, L. acidophilus, L. rhamnosus, L. lactis, Streptococcus thermophilus, Lactococcus lactis, Leuconostoc pseudomesenteorides                                                                                                                                                          

Jästsvamp: Saccharomyecs cervisiae,                                                                                                                        

Gramnegativa Bakterier:  Pseudomonas putid (fixerar kväve), Pseudomonad flourescens, 

Actinobakteria: Bififobacterium animalis, B. lactis, B. longum, Cellulomonas  fimi, Micrococcus luteus               

Andra tillväxtstimulerande PGPR mikrober: Arthrobacter globiformis,  Brevibacillus brevis,  Phanerochaete chrysosporium, Streptomyces griseus, Thrichoderma reesei

NÄRINGSANALYS

Förvaring: frostfritt, svalt & mörkt, ej över +30º C

Hållbarhet: 1 år från datummärkning

Produkten är tillåten att använda i ekologisk produktion enligt Rådets förordning (nr) 834/2007 samt kommisionens förordning (EG) nr 889/2008). Granskning av produkten är utförd av Kiwa Sverige AB