Vi producerar komplexa mikrobiella preparat som bygger livsviktiga ekosystemtjänster och skapar klimatsmarta  lantbruks  & miljöstrategier

AFFÄRSOMRÅDEN

”What drives Life is a little electric current, kept up by the sunshine”

Albert Szent-Gyorgyi (1960)

VÅRA PRODUKTER

Samtliga mikrober och mycel arter i våra produkter är 100% naturliga och ej GMO förändrade
 

Vi inokulerar värdefulla träd i stadsmiljö

Ett enskilt träd eller fler i en allé, parker eller  i trädgårdar. Vi är det enda företaget i världen som har ett kartotek med olika mycel. Genom mycelteori kan vi därför skräddarsy recept vilket gör att vi kan rikta svamparter mot en specifik trädart. På så sätt kan vi  stärka trädets egna försvar och undertrycka patogener. Tillsammans med våra biostimulanter får träden ett fungerande mikrobiom med optimerade ekosystemtjänster.  Vi utvecklar vårt kartotek konstant, snart med unika nordiska mykorrhiza arter. 

Kjell Hedberg

Vi samverkar med Stiftelsen Regenerativa Ekosystem