RHISOFERM1

RhizoFerm 1 är en komplex stamkultur av tillväxtstimulerande rhizosfär (PGPR) mikrober. Produkten aktiveras med 5% RhizoFerm 1 + 5 % eko rörsockermelass i +38º C rent vatten (avklorerat). Fermentationsprocessen är 7 dagar. Den aktiverade produkten kan användas direkt i odling som en biostimulant eller för att fermentera färska organiska rester till en fermenterad växtnäring i fast eller flytande form.

Innehåll:

Levande rhizosfärmikrober:

Kväve- och CO2 fixerande fotosyntesbakterier: Rhodopseudomonas palustris, Rhodospirillum rubrum

Kvävefixerande bakterier: Azospilrillum brasilense, A. lipoferum, Azotobacter chroococcum, A. paspali, A. vinelandii, Bacillus amyloliquefaciens, B. atrophaeus, B. licheniformis, B. megaterium, B. pumilus, B. subtilis

Mjöljsyrebakterier: Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei, L. acidophilus, L. rhamnosus, L. lactis, Streptococcus thermophilus, Lactococcus lactis, Leuconostoc pseudomesenteorides

Jästsvamp: Saccharomyecs cervisiae,

Gramnegativa Bakterier: Pseudomonas putid (fixerar kväve), Pseudomonad flourescens,

Actinobakteria: Bififobacterium animalis, B. lactis, B. longum, Cellulomonas fimi, Micrococcus luteus

Andra tillväxtstimulerande PGPR mikrober: Arthrobacter globiformis, Brevibacillus brevis, Phanerochaete chrysosporium, Streptomyces griseus, Thrichoderma reesei

Förvaring: frostfritt, svalt & mörkt, ej över +30º C
Hållbarhet: 1 år från datummärkning

Produkten är tillåten att använda i ekologisk produktion enligt Rådets förordning (nr) 834/2007 samt kommisionens förordning (EG) nr 889/2008). Granskning av produkten är utförd av Kiwa Sverige AB