RHISOFERM

Microbe Factory Rhizoferm är en mikrobiell biostimulant och fermenterad växtnäring i ett. Rhizoferm återför både naturligt miniraliserad näring och enerig till odlingsjorden. Levande fotosyntesbakterier i näringen fixerar  CO2 och kväve. Tillsammans med andra probiotiska jordmikrober producerar de en mängd bioaktiva ämnen som stimulerar tillväxten bland dessa: rothormoner, antioxidanter, vitaminer, enzymer, organiska syror & aminosyror.

Innehåll:

Fermenterade gröna restprodukter, eko rörsockermelass

Levande rhizosfärmikrober:

Kväve- och CO2 fixerande fotosyntesbakterier: Rhodopseudomonas palustris, Rhodospirillum rubrum

Kvävefixerande bakterier: Azospilrillum brasilense, A. lipoferum, Azotobacter chroococcum, A. paspali, A. vinelandii, Bacillus amyloliquefaciens, B. atrophaeus, B. licheniformis, B. megaterium, B. pumilus, B. subtilis

Mjöljsyrebakterier: Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei, L. acidophilus, L. rhamnosus, L. lactis, Streptococcus thermophilus, Lactococcus lactis, Leuconostoc pseudomesenteorides

Jästsvamp: Saccharomyecs cervisiae,

Gramnegativa Bakterier: Pseudomonas putid (fixerar kväve), Pseudomonad flourescens,

Actinobakteria: Bififobacterium animalis, B. lactis, B. longum, Cellulomonas fimi, Micrococcus luteus

Andra tillväxtstimulerande PGPR mikrober: Arthrobacter globiformis, Brevibacillus brevis, Phanerochaete chrysosporium, Streptomyces griseus, Thrichoderma reesei

Förvaring: frostfritt, svalt & mörkt, ej över +30º C
Hållbarhet: 1 år från datummärkning

Näringsanalys:

• Kväve 7,6 g/L
• Fosfor 1,0 g/L
• Kalium 1,2 g/L
• Svavel 2,7 g/L
• Magnesium 0,9 g/L
• Mangan 10 mg/L
• Bor 1,0 mg /L
• Zink 13,0 mg /L

Produkten är tillåten att använda i ekologisk produktion enligt Rådets förordning (nr) 834/2007 samt kommisionens förordning (EG) nr 889/2008). Granskning av produkten är utförd av Kiwa Sverige AB