Projekt: Hängboken Malmö Stad

Hängboken, Margistratparken, Malmö Stad

 
 
Hängboken i Margistratparken var ett av våra första projekt åt Malmö stad.  Kjell Hedberg fick till uppdrag att vitalisera trädet då det råkat ut för olika missöden genom åren och mådde inte bra. Trädet inokulerades i slutet av mars 2018. Rotsystem och rhizofären inventerades innan inokulation för att se om någon mykorrhiza utvecklats under dess levnad. Ingen mykorrhiza kunde verifieras. Trädet fick ett antal arter svampmycel (mycelteori) riktat specifikt mot Fagus sylvatica (Pendula). 
 
7 månader senare inventerades trädet och då kunde teamet hitta nybildad Mykorrhiza på utvalda koordinater där vi implementerat mycel.
Se bilder.
 
Efter vitaliseringen knäcktes tyvärr en stor gren i kronan av en höststorm. Den stora grenen fick avancerad stöttning av trädspecialister. 
 
Trädet har sedan följts noga och alla förändringar har dokumenteras både av kommunens specialister och Kjell Hedberg. September 2020 kunde man se att tillväxten var på uppåtgående och att det fanns även ökad biomassa under trädets lövkrona, 
 
I juli 2021 gjordes den senaste inventeringen och man kan nu se en tydlig växtkraft hos Hängboken. Så tydlig att stadens medborgare reagerar över att deras älskade träd fått förnyad livslust. Vi får nu hoppas att trenden fortsätter och att trädet får vara friskt och leva länge. Trädet är viktigt och hjälper sin omgivning med nyttiga ekosystemtjänster.

 Hängboken 2018

Mykorrhiza-häng-2

Hängboken: Mykorrhiza

Hängboken 2021