Projekt: GAIS Fotboll

 GAIS Fotboll

Problemet

GAIS naturgräsplan har under fler år haft problem med låg tillväxt och sjukdomsalstrande patogener som  angriper gräset. En svag jordstruktur har försvårat bevattningen. Det ger en plan som inte klarar slitaget vilket leder till sämre möjligheter till spel, träning och i förlängningen krav på omläggning med ökade kostnader.

Lösningen

Under maj 2021 inleddes en regenerativ behandling där mykorrhiza samt tillväxtstimulerande jordmikrober ympades in. Efter 6 veckors behandling var tillväxten god och planens förmåga att klara slitaget blev betydligt bättre.

Strategin går ut på att förstärka de ekosystemtjänster som skapar en god struktur med en jord som kan hålla mer vatten, näring och luft. Jordmikroberna fixerar CO2 & N som mykorrhizan lagrar in i glukoproteinet glomalin – detta ger kol & kväveinlagring – GAIS naturplan har gått från att vara en utsläppskälla av CO2 & N till en yta som ger negativa utsläpp.

GAIS Naturgräsplan
Mykorrhiza i GAIS naturgräsplan

För mer information om regenerativ skötsel av grönytor kontakta oss:

Mykorrhizamykolog: Kjell Hedberg 

  • 070 461 96 84
  • kjell@microbefactory.com

Expertrådgivare mikrobiell odlingsteknik: Jan Röed

  • 073 949 75 44
  • jan@microbefactory.com