ENSIFERM

EnsiFerm är ett komplext konsortium av levande mjölksyrebakterier som producerar en mängd probiotiska bioaktiva och hälsofrämjande ämnen, bland dessa: antioxidanter, vitaminer, enzymer, organiska syror & aminosyror. EnsiFerm gynnar en god tarmflora och stärker immunförsvaret och djurhälsan. Som foder­tillskott indikerar ENSIFERM produktionshöjande effekter vid högt ammoniumkväve. EnsiFerm ger ett stabilt resultat som ensileringsmedel eftersom de aktiva mikroberna snabbt styr processen i rätt riktning och samtidigt motverkar patogena arter.

EnsiFerm är ett komplext konsortium bestående av många olika arter av levande mjölksyrebakterier, jästsvamp och actinobakterier.

Produkten är tillåten att använda i ekologisk produktion enligt Rådets förordning (nr) 834/2007 samt kommisionens förordning (EG) nr 889/2008). Granskning av produkten är utförd av Kiwa Sverige AB

Mjölksyrebakterier:
Lactobacillus, Streptococcus, Lactococcus, Leuconostoc

Jästsvamp:
Stammar av Saccharomyecs

Actinobakteria:
Stammar av Bifidobacterium, Cellulomonas, Micrococcus

En ensileringsprocess består av olika processer där den pH sänkande är den de flesta tänker på. Det är viktigt att mjölksyrabakterierna kommer i gång så snabbt som möjligt med att sänka pH. För det behövs en syrefrimiljö och socker. Vid produktionen av Ensiferm avstannar processen av att pH blir för lågt för mjölksyrabakterierna. När Ensiferm sprayas på grönmassan är mjölksyrabakterierna genast igång att producera mjölksyra. Genom att snabbt få en nedgång i pH motverkas klostrider som producerar smörsyra och enterobakterier (tarmbakterier).

Så här används EnsiFerm:

Ensileringsmedel i grönmassan
2 liter per ton vid ensilering, TS 20-55 %
vid TS över 55%, 2 liter Ensiferm +2 L vatten + 0,1 l rörsockermelass

Då ensileringar skiljer sig från gång till gång med olika vallblandningar (både gräs, klöver, lusern), variation i vallens mognad, plötsligt regn som påverkar TS-halten och skördetemperatur behöver ett ensileringsmedel vara anpassat för varierande förutsättningar. I Ensiferm finns olika mjölksyrabakterier bla Lactobaciller, Lactococcus, Leuconostoc och Strepoptcoccus som har olika egenskaper. Tex trivs Lactobaciller vid högre temperaturer än Lactococcus. Ensiferm ger en bredd att kunna möta olika utmaningar.

Totalt finns mer än 10 olika mikroorganismer som producerar en mängd probiotiska bioaktiva och hälsofrämjande ämnen, bland dessa: antioxidanter, vitaminer, enzymer, organiska syror & aminosyror.

EnsiFerm gynnar en god tarmflora och stärker immunförsvaret och djurhälsan. med lång hållbarhet.