OM OSS

Vår vision

En värld där vi brukar naturen med respekt för de planetära gränserna, grundläggande ekosystemtjänster och biologisk mångfald 

Civilisationens grund vilar på ett fungerande ekosystem som levererar rent vatten, näringsrik mat och ett stabilt klimat. Microbe Factorys syfte är att ta fram lösningar som samverkar med de ekosystem vi brukar och är beroende av. Att förstärka dessa ekosystemtjänster är ett måste om vi ska lösa klimatkrisen och samtidigt producera mat till planetens växande befolkning. Många av dessa innovativa lösningar finns redan – vårt mål är att sprida den kunskapen i ett helhetskoncept.

 

Jan Röed

 

Kjell Hedberg

Mitt arbete som Mykorrhizamykolog är ett arv från 3 generationers skogsbruk. Min farfarsfar Gustav Hedberg tog över Forss AB 1895, familjen ägde och förvaltade 110.000 hektar skog. Familjens genuina intresse för naturen blev till en livsstil. Jag jobbar idag som konsult och har uppdrag både åt nationer, kommuner, lantbrukare, trädgårdsmästare och kulturträdgårdar. På labbet isolerar jag olika arter/individer av mycel som sätts ihop till recept (mycelteori) vid inokulation av terrestra kärlväxter. Svampar som organismer och dess ekosystemtjänster är ett otroligt spännande område att jobba med. Den moderna forskningen har på detta område snabbt vidgats till nya insikter om svamparnas centrala roll i rhizofären och hur vårt ekologiska kretslopp fungerar. Målet med denna teknik är att renovera växtbäddar, öka mångfalden, stoppa patogener och få välmående växter, i recirkulation mellan jord, skog och hav. Naturen har varit sin egen FoU i miljarder av år så låt oss upptäcka, förädla och nyttja dessa fantastiska resurser för att kunna utveckla regenerativ metodik för nästkommande generationer.

Ragnar Samuelson